top of page

O nas!

Ogólnopolska Federacja Młodych – niezależne i apartyjne stowarzyszenie o zasięgu ogólnopolskim, skupiające młodzież (w tym studentów) działającą społecznie i politycznie. Celem organizacji jest: działanie na rzecz tzw. małych ojczyzn, aktywizacja młodzieży, zwiększanie świadomości obywatelskiej oraz promowanie pragmatyzmu wśród młodzieży.

 „Sekretem szczęścia jest wolność… A sekretem wolności jest odwaga”. – Tukidydes

Our Mission

Nasze Początki

Stowarzyszenie swoją działalność zaczęło 17 maja 2019 roku konwencją założycielską w Opatowie. Od 9 sierpnia 2019 roku organizacja widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym.W chwili obecnej stowarzyszenie zrzesza kilkuset członków we wszystkich województwach, w obrębie kilkudziesięciu oddziałów regionalnych.

322760299_852275679385069_6061785676896174376_n.jpg
Untitled.png

Działania

Stowarzyszenie w myśl swoich idei organizuje miedzy innymi:

  • Debaty samorządów uczniowskich i młodzieżówek politycznych

  • Warsztaty szkoleniowe dla młodzieży

  • Społeczne akcje informacyjne

  • Wydarzenia promujące ekologiczny styl życia

  • Wydarzenia kulturalne

  • Wydarzenia promujące znajomość historii

  • Akcje charytatywne

bottom of page