top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraOgólnopolska Federacja Młodych - Dział PR

Jak skutecznie zarządzać organizacjami pozarządowymi? Podsumowanie Szkolenia

"Zakładanie i Zarządzanie Organizacjami Pozarządowymi"

Dnia 13 czerwca 2023 r. miało miejsce szkolenie z zakresu "Zakładania i Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi". Spotkanie odbyło się w formie zdalnej na platformie Google Meet. 

Szkolenie było prowadzone przez doświadczonego szkoleniowca, Pana Krystiana Szkodę, który zaprezentował uczestnikom obszerny zakres wiedzy związanej z zakładaniem i zarządzaniem organizacjami pozarządowymi. Kluczowym celem tego wydarzenia było przybliżenie uczestnikom istoty oraz znaczenia organizacji pozarządowych w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem ich celów, działań i potencjalnych obszarów interwencji społecznej.

Pan Krystian Szkoda omówił zagadnienia związane z procesem zakładania organizacji, skupiając się na niezbędnych krokach, takich jak rejestracja oraz przygotowanie statutu. Uczestnicy zdobyli kompleksową wiedzę na temat zarządzania organizacjami pozarządowymi, uwzględniając aspekty finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategie rozwoju i monitorowanie działań.

Podczas szkolenia szczególną uwagę poświęcono również kwestiom pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji. Szkoleniowiec przedstawił różne metody, w tym dotacje, dary i kampanie fundraisingowe. Uczestnicy uzyskali wgląd w skomplikowane prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych, z naciskiem na obowiązki podatkowe oraz regulacje dotyczące transparentności.

Efektem szkolenia było uzyskanie przez uczestników nie tylko wiedzy, lecz także praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego zakładania i zarządzania organizacjami pozarządowymi. Młodzi aktywiści zdobyli kluczowe informacje dotyczące planowania i wdrażania projektów, pozyskiwania środków finansowych, przestrzegania przepisów prawnych oraz budowania trwałych relacji z różnymi interesariuszami.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu "Młodzi w Sferze Działalności Społecznej" i zgromadziło 23 osoby, które nie tylko były członkami naszego stowarzyszenia, ale również osoby spoza organizacji zainteresowane tematem szkolenia.
0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page